Pozor

Kontaktné šošovky musí vybrať kvalifikovaný odborník. Každá zmena typu šošoviek si vyžaduje návštevu odborníka. Užívatelia kontaktných šošoviek musia pravidelne, najmenej raz v roku, si nechať skontrolovať stav svojich očí u odborníka.