Návod na použitie kontaktných šošoviek

PRIPRAVA

 • Novú šošovku môžete použiť len pokiaľ bola ponorená v roztoku a uzavrená v neporušenom obale uzavretom fóliou.
 • Pred použitím šošovky si dôkladne umyte ruky a osušte si ich.
 • Nepoužívajte kontaktné šošovky inej osoby.

NASADZOVANIE ŠOŠOVIEK

Pred nasadením opláchnite šošovky multifunkčným roztokom
a skontrolujte, či sú orientované na správnu stranu (obr. 1). Položte šošovku na špičku ukazováka a prostredníkom stiahnite dole spodné viečko. Ukazovákom druhej ruky vytiahnite hore horné viečko. Nasaďte šošovku na oko (obr. 2).

VYBERANIE ŠOŠOVIEK

Roztiahnite viečka prostredníkmi obidoch rúk. Pozrite sa hore
a ukazovákom spodnej ruky opatrne stiahnite šošovku dole
na bielu časť oka. Jemne uchopte šošovku bruškami palca
a ukazováka (obr. 3). Rovnakým spôsobom vyberte druhú šošovku.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Kontaktné šošovky pre opakované použitie je nutné čistiť, dezinfikovať a uchovávať presne podľa pokynov uvedených na obale multifunkčného roztoku a odoporúčania špecialistu.

Po vybratí šošovky je doporučené ich mechanické očistenie. Za týmto účelom položte šošovku na čistú, suchú dlaň a aplikujte niekoľko kvapiek multifunkčného roztoku. Následne jemne pretriete prstom jednu a následne druhú stranu šošovky. Po vyčistení opláchnite šošovku multifunkčným roztokom. Nalejte roztok do nádobky pre uchovávanie šošoviek a uložte tam šošovku.

Veľmi dôležitá je poriadna hygiena púzdra na šošovky. Vždy po nasadení šošoviek púzdro vypláchnite čerstvým multifunkčným roztokom a nechajte ho otvorené vyschnúť. Púzdro pravidelne vymieňajte za nové v súlade s odoporúčaním špecialistu.

Jednodňové kontaktné šošovky sú určené na jedno použitie, po vybraní sa vyhadzujú. Nikdy znovu NENASADZUJTE jednodňové šošovky. Jednodňové šošovky nie sú navrhnuté na čistenie a dezinfekciu a použitie na viac ako jeden deň. Jednodňové šošovky, ktoré budú opätovne použité, sa môžu zničiť a môžu vystaviť uživateľa väčšiemu riziku počas nosenia spojenému s infekciami očí a inými problémami.

KEĎ ŠOŠOVKA VYSCHNÚ

Zvlhčite šošovku pomocou multifunkčného roztoku (dezinfekcia, oplachovanie a uchovávanie) v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, ktoré sa týkajú dezinfekcie a oplachovania.

BEZPEČNOSŤ

 • Kontaktné šošovky je nutné používať, čistiť, dezinfikovať a meniť v súlade s pokynmi špecialistu. Pokiaľ máte pochybnosti, požiadejte o pomoc.
 • V prípade začervenania, podráždenia alebo bolesti v oku okamžite vyberte šošovky a vyhľadajte odbornú pomoc.
 • Zabráňte znečisteniu šošoviek líčidlami, aerosolovými sprejmi a pobytom v zadymených miestnostiach. Líčidlá sa nanášajú až po nasadených šošovkách, odlíčenie robte po vybraní šošoviek.
 • Poškodené, znečistené alebo poškrabané šošovky je nutné okamžite vymeniť za nové.
 • Pozor na dlhé nechty. Pod nimi sa môžu hromadiť baktérie. Poškrabané oko je mimoriadne náchylné k infekciám.
 • Šošovky uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Pri robení vodných športov je možné kontaktné šošovky nosiť len spoločne s vodotesnými okuliarami.
 • Pokiaľ používate šošovky dlhodobo, vyberte ich a vyhoďte večer pred termínom výmeny. V takomto prípade by mali byť nové šošovky nasadené nasledujúci deň ráno.
 • Šošovky pre opakované použitie musia byť po vybraní vyčistené a vydezinfikované v súlade s návodom.

POZOR

 • Nespite v kontaktných šošovkách, pokiaľ vám to váš očný špecialista výslovne nedoporučil.
 • Šošovky nepoužívajte dlhšiu dobu, než je doporučené špecialistom.
 • K čisteniu a dezinfekcii používajte výhradne prostriedky doporučené špecialistom.
 • Nenoste šošovky pri používaní očných kvapiek, pokiaľ špecialista nedoporučí niečo iného.
 • Nepoužívajte sliny k zvlhčeniu šošoviek.
 • Nepoužívajte k oplachovaniu šošoviek vodu z vodovodu.